ج رأة

واژه «جهاد» از ریشه «ج-ه-د» به معنی کوشش و مبارزه و فعالیت است. ا

2023-01-30
    يدرس علم الاثار عمليات الارض
  1. شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی ج
  2. ج- راه اندازي و به کارگیري سیستم
  3. mrud
  4. راه نیافت: ج
  5. في
  6. ‎انتخاب راه خداوند - ج‎