و لاتبخسوا الناس اشياءهم

3 آل عمران Aal-Imran. اين نشان مى دهد كه زنان در حال سخن گفتن از رويارويى و خطاب مستقيم كنار گذاشته شده اند و روى سخن با مردان است

2023-01-31
    م ب س مصر
  1. هو ذاته ولن يتغير
  2. 3%
  3. 5 المائدة Al-Maaida