و شعر

به اندیشیدن . بگذار در سکوت بمیرم برای تو

2023-02-02
    حل كتاب رياضيات ثالث م ف2
  1. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد
  2. گفت: اینجا شده فشن تی وی