نست و

Jul 20, 2017 · مایکروسافت از ترموستاتی شبیه به نِست و مبتنی بر کورتانا رونمایی کرد. ويتضمن المشروع 12 مبنىً تم تصميمها

2023-01-31
    شركات الدمام
  1. ۲۳۱۳۶۵ بازديد
  2. نقد و بررسی اجمالی