مثال حرف ش

نحوه‌ی تلفظ حروف در الفبای ترکی استانبولی با توجه به استاندارد سازی انجام شده، بسیار ساده است. پس برای تلفظ صحیح آن یک م بلند و یک اَ می گوییم

2023-02-05
    الدب باندا و كوالا
  1. a
  2. فریبرز - مهیندخت
  3. ت
  4. حرف ترکیبی