ص در الموذيعة

در امر عظیم و خطیر جوانان عزیز اجتماع به عرض رسانده ایم که اول عزیزان در تمام شئون تصمیم بگیرند زحمت بکشند که طهارتشان را حفظ کنند . به گزارش ايسنا، دكتر محمد پزشكي در اولين روز از همايش ملي «سيره سياسي پيامبر اكرم(ص)» در تشريح شيوه فهم سيره سياسي پيامبر (ص) اظهار داشت: « خداوند به مسلمانان پيروي از پيامبر خود را سفارش كرده و

2023-01-31
    معجزة سورة يوسف بالج م ل
  1. مطهری، همرزم
  2. هدف و ضرورت بحث
  3. در این صورت
  4. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
  5. باد می وزد