بيات ز

بيات اصفهان- شعر ترانه : تورج نگهبان. از بهترين محل هاي اجراي بيات، علاوه بر ابتدا و انتهاي تلاوت، آياتي با مضامين دعا، حکايت و پند و اندرز هستند

2023-02-01
    مدونة kjteamfansubs ل
  1. 4 شیرین بیات
  2. معنى الأسم: بيا